Statistik, fakta och trender om cyberbrott 2024

Statistik
Författare
Alva Ljungkvist
Moa Rana
Editor
Moa Rana

Innehållsförteckning

Hur mycket påverkas vi egentligen av det kriminella som sker online – cyberbrott? Det ska vi ta reda på i den här artikeln. Vi kollar bland annat på hur mycket cyberbrott kostar världen varje år, vem som drabbas, och hur det kan gå till. 

Vissa saker om cyberbrott är svåra att greppa. När en butik blir rånad är det mycket enklare att förstå innebörden och de ekonomiska förlusterna butiken blir lidande av. Men vid ett cyberbrott är det svårt att förstå att företag runt om i världen förlorar flera biljoner kronor varje år. 

Cyberbrott är de brott där en dator och/eller internet antingen används eller drabbas. Det kan vara exempelvis en cyberattack som distribuerade över­belastnings­attacker (DDoS) eller spridning av skadlig kod (malware). 

Men också andra brott, som olaga hot och olaga identitetsanvändning som skett över internet. 

Nästan alla elektroniska enheter kan hackas. Inte nog med det så vet du inte alltid om att du är drabbad. I den här artikel listar vi skrämmande och fascinerande statistik, och kollar på några historiska cyberbrott. Vi kollar också in aktuell statistik från Sverige. 

Den här artikeln kommer bland annat besvara: 

 • Hur många olika sorters malware finns det?
 • Vad kostar cyberbrott världen varje år?
 • Vilka enheter kan drabbas?
 • Hur många drabbas?
 • Vilket var det första, det största och det dyraste hacket? 
 • Hur hårt drabbas Sverige?

Den mest unika statistiken, Comprds val

 • Cyberattacker kostar världen mer än droghandeln – med flera biljoner kronor varje år. 
 • Den största delen av all malware anpassar sig för att vara svårare att upptäcka. 
 • Det dyraste hacket var mot Epsilon och kostade 4 miljarder dollar. 
 • Sverige är ett av de länder som drabbas hårdast av ransomware
 • Bara i Sverige är över 13 000 datorer infekterade av malware – många utan att vi vet om det.

Skrämmande statistik

Här listar vi det värsta – det som verkligen får dig att inse hur allvarligt problem cyberbrott är. Siffror som är både chockerande och skrämmande.

1. Totalt finns det 1143,56 miljoner olika sorters malware

(Källa: AV-TEST Institute)

Varje dag registrerar AV-TEST Institute över 350 000 nya sorters malware (skadlig kod). Under 2019 registrerades 144,91 miljoner nya sorters malware. År 2020 registrerades 137,71 miljoner nya sorters malware. 

Vid tillfället har totalt 1143,56 miljoner olika sorters malware identifierats och listan uppdateras löpande. 

Nya sorters malware

2. Cyberbrott kostar oss flera biljoner varje år

(Källa: McAfee)

CYBERBROTT VS. DROGHANDEL (KOSTNAD PER ÅR)

Cyberbrott kostar världen flera hundra miljarder dollar varje år. Från en rapport av McAfee och Center for Strategic and International Studies (CSIS) lär vi oss att cyberbrott år 2017 kostade oss omkring $600 miljarder. Det är över 5 biljoner svenska kronor.

Det går att jämföra med droghandeln runt om i världen som kostar oss omkring $400 miljarder varje år. Cyberbrott kostar oss alltså mer än droghandeln.

3. Kvinna dog i samband med att ett sjukhus drabbades av ransomware

(Källa: EMSISOFT)

Det var i september 2020 som ett sjukhus i Tyskland drabbades av en ransomware-attack. Till följd var de tvungna att förflytta patienter till ett sjukhus 30 km bort. En kvinna som var i behov av akut vård dog under transporten. Även om det inte var målet med attacken var det en följd av den.

4. Mer än hälften av alla företag har känsliga filer öppna för alla anställda

(Källa: Varonis)

Säkerhetsföretaget Varonis har genomfört en undersökning av 785 organisationer av varierande storlek i olika branscher. 53 % av dem har över 1000 filer med känslig information tillgängliga för alla deras anställda.

Filer med känslig information kan vara saker som kreditkortsinformation och hälsojournaler. Och trots lagar som GDPR och motsvarande har siffran ökat från 2018 då endast 41 % av alla företagens känsliga filer var tillgänglig för alla anställda.

5. Under 2019 blockerades 1,6 miljarder transaktioner

(Källa: Secure-D)

Av alla de mobila transaktioner som säkerhetsföretaget Secure-D bearbetade 2019 behövde hela 93 % av transaktionerna blockeras då de identifierats som bedrägeri. Det motsvarade 2,1 miljarder dollar som stoppats från att hamna i fel händer. 

De identifierade också över 43 miljoner mobila enheter som infekterats av olika sorters malware. Det är en ökning med över 13 miljoner jämfört med 2018 – då 30 miljoner enheter identifierats som drabbade.

Fascinerande statistik

Viss statistik är riktigt skrämmande att läsa om, medan annan statistik helt enkelt är väldigt fascinerande.

6. Över 60 procent av alla bedrägerier online sker nu via mobila enheter

(Källa: RSA, Secure-D)

Ökningen av mobila enheter resulterar i mer problem med cyberbrott. Idag har de flesta minst en mobil enhet vilket gör att brottslingarna anpassar sig därefter. Idag sker över 60 % av alla bedrägerier online via mobila enheter.

80 % av mobilbedrägerier sker via appar – och inte via den mobila enhetens webbläsare. Mest drabbade är appar som faller under kategorin “Verktyg / Anpassning / Produktivitet” som står för 22,32 %.

7. 39 procent av alla företag har drabbats av cyberbrott via mobila enheter

(Källa: Verizon)

39 % av företag har drabbats av cyberbrott på grund av ökningen av bedrägerier via mobila enheter. Betydande cyberbrott har genomförts via mobila enheter för samtliga 39 % och för 66 % av dem var händelsen av stor betydelse.

8. 94 procent av all malware är anpassningsbar

(Källa: Webroot Threat Report)

Att malware är anpassningsbar, eller polymorf, innebär att den anpassar sig för att inte upptäckas av exempelvis antivirusprogram. Under 2019 var 93,6 % av all malware polymorf.

9. Under Q3 2020 avslöjades 572 000 unika hemsidor för nätfiske

(Källa: APWG, Cofense,)

Under Q3 (mellan 2020-06-01 – 2020-08-31) identifierade APWG nästan 572 000 unika hemsidor för nätfiske. Över 60 % av alla nätfiskeattacker involverar keyloggers.

10. Nästan en tredjedel av alla nätfiske-email öppnas

(Källa: APWG, Verizon)

Under Q3 2020 bekräftade APWG mer än 367 000 unika nätfiske-emails. Nästan en tredjedel av alla nätfiske-emails som skickas ut i USA öppnas. 

11. Över 80 procent av företag har påverkats av en framgångsrik cyberattack

(Källa: 2020 Cyberthreat Defense Report)

Av en undersökning genomförd av CyberEdge lär vi oss att 80,7 % av alla tillfrågade företag uppger att de under det senaste året har drabbats av en framgångsrik cyberattack. Av dem är det 43,62 % som drabbats mer än en gång.

12. Den vanligaste sortens cyberbrott är ransomware

(Källa: Crowdstrike)

Ransomware stod för 37 % av alla cyberbrott år 2019. Strax under är så kallade Banking Trojans, trojaner som förklär sig som banker för att lura folk på pengar. Det här visar tydligt på att målen med cyberbrott oftast är ekonomiska

Den tredje vanligaste sortens cyberbrott år 2019 var generell nedladdning av malware. Det kan vara exempelvis datorer som ovetande blivit en del i ett botnet.

Den fjärde vanligaste sortens nedladdning av malware är med syftet att stjäla information. Det kan exempelvis vara riktade till stora företag.

13. IoT-attacker ökar med 50 procent

(Källa: SonicWall)

Under det första halvåret av 2020 (januari – juni) ökade IoT (Internet of Things)-attacker med 50 %. Mellan januari – juni registrerade SonicWall 20,2 miljoner IoT-attacker. 

Siffrorna är betydligt högre än 2018 och 2019 vilket visar på att IoT-attacker ökar. Det är en följd av att det finns fler och fler IoT enheter och att människor inte är medvetna om riskerna och säkerhetsåtgärder kring IoT.

14. 67 procent av företag har utsatts för en IoT-attack

(Källa: Forrester)

Nästan tre fjärdedelar (74 %) av de tillfrågade företagen uppger att deras nuvarande säkerhetskontroller inte är tillräckliga för IoT-enheter. Det har resulterat i att 67 % av dem har drabbats av en IoT-attack.

15. Den vanligaste orsaken till IoT-attacker är standardlösenord

(Källa: IIoT World)

Autentisering är den vanligaste orsaken till varför IoT enheter hackas. Det sker ofta med brute force och är till stor del på grund av de standardlösenord som medföljer enheten. Redan då är enheten sårbar och även om du byter lösenordet – se till att byta till ett långt och komplex lösenord. 

Läs mer om brute force, hur du skyddar dig och om starka och svaga lösenord här

Autentisering står för 32 % av alla orsaker till varför IoT-enheter infekteras. Näst vanligast är åtkomstkontroll (15 %) och den tredje vanligaste orsaken är datakryptering (14 %).

16. Nästan hälften av företagen vet inte ifall någon av deras IoT-enheter är infekterade

(Källa: Thales)

48 % av de undersökta företagen kan inte upptäcka om någon av deras IoT-enheter har drabbats av ett cyberbrott. De kan exempelvis vara en del i ett botnet utan företags vetskap.

Historiska cyberattacker

Cyberbrott har inte alltid varit ett av världens största hot, utan har vuxit i takt med teknologins utveckling. Men det började så tidigt som år 1903.

17. Det första hacket

(Källa: The Atlantic)

Det första hacket inträffade år 1903. Drabbad blev Guglielmo Marconi, skapare av modern radio. 

När han skulle testa att skicka ett meddelande över den trådlösa sändningstekniken för första gången så avbröts han av att maskinen började ange ett meddelande. Upprepande knackades “RATS” fram i morsekod. Radiokanalen som Marconi använde var inte så privat som han först trodde.

18. Det största hacket

(Källa: The New York Times)

Under 2013 och 2014 skedde de största hackningarna genom tiderna. Upp till 3 miljarder personer drabbades när Yahoo! blev hackat. 

I september 2016 gick Yahoo! ut med informationen om att upp till 500 miljoner användare påverkats av en dataläcka år 2013. I december samma år gick de även ut med att över 1 miljard användare påverkats av en läcka 2014

Efter att Yahoo! såldes 2017 erkände de att alla deras 3 miljarder användare påverkades av dataläckan 2013.

19. Det dyraste hacket

(Källa: Broadcom)

Det mest kostsamma hacket än så länge var när Epsilon hackades år 2011. Hackarna kom åt uppgifter som namn och mailadresser från Epsilons största kunder, bland annat Best Buy och Target. Den totala kostnaden? – 4 miljarder dollar.

Statistik från Sverige

Vi vänder blicken inåt och kollar på hur Sverige ligger till när det kommer till cybersäkerhet.

20. 59 procent av svenska företag har drabbats av en cyberattack

(Källa: Proofpoint)

CYBERATTACKER MOT SVENSKA STORFÖRETAG

59 % av de 150 stora, svenska företag som tillfrågats vid en undersökning i april 2020 har det senaste året drabbats av en cyberattack. 50,85 % av dem har drabbats mer än en gång.

21. Kapningsförsök av molnkonton – den vanligaste cyberattacken

(Källa: Proofpoint)

43 % av de undersökta svenska företagen hade i april 2020 det senaste året drabbats av ett kapningsförsök av molnkonton. Nästan hälften av de drabbade tror att det kommer vara det största cyberhotet mot deras verksamhet i framtiden.

22. Inte ens en tredjedel är rustade för en cyberattack

(Källa: Proofpoint)

Endast 29 % av de IT-säkerhetsansvariga som intervjuades är säkra på att deras företag är rustat för att stå emot en cyberattack. 50 % uppger sig vara någorlunda säkra. Resterande 21 % uppger sig inte vara säkra på hur, och om, deras företag ens skulle kunna hantera en cyberattack.

23. Sverige är ett av de länder som drabbas hårdast av ransomware

(Källa: Sophos)

I en undersökning genomförd av Sophos har 60 % av de tillfrågade svenska företagen under det senaste året drabbats av ransomware. Av dem är det hälften (50 %) som betalar lösensumman för totala kostnader på över 23 miljoner kronor

24. Under december 2020 blev över 13 000 enheter infekterade

(Källa: CERT-SE)

Under december 2020 identifierades 13 004 olika datorer som infekterade med malware. De kan exempelvis vara en del av att botnet utan att den drabbade vet om det. Det är alltså bara i Sverige.

25. 63 procent av alla anmälda bedrägeribrotten är cyberbrott

(Källa: Brå – Anmälda brott, Brå – Bedrägerier och ekobrott)

BEDRÄGERIBROTT

Under 2019 anmäldes 245 000 bedrägeribrott i Sverige och av dem är 63 %, 154 350 stycken, cyberbrott. Den överlägset vanligaste typen av bedrägeribrott är kortbedrägerier och totalt anmäldes 129 000 av dessa brott under 2019. 

Under de senaste 10 åren har en ökning bland bedrägeribrott ökat med 113 % – mycket på grund av utvecklingen av internet och övrig teknik som används för att begå bedrägeri­brott. 

Sammanfattning

Det kan vara svårt att förstå att information som att cyberbrott kostar oss flera biljoner kronor varje år är fakta och inte ogrundade påståenden. Det här är också bara ett urval av all skrämmande och fascinerande statistik som rör cyberbrott. 

Förhoppningsvis har du nu en tydligare bild av vad cyberbrott kan innebära, och vikten i att skydda dig och ditt företag. 

Du kan läsa mer om olika sorters cyberbrott, hur du skyddar dig, och om digital säkerhet här

Författare
Alva Ljungkvist
Skribent för Comprd Sverige. Småbarnsmamma med stort teknikintresse och skrivarlust.
Moa Rana
Editor
Moa Rana
Mats Maatson
Researcher
Mats Maatson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *