Vad är malware (skadlig programvara) och hur skyddar man sig?

Vad är malware?
Författare
Alva Ljungkvist
Moa Rana
Editor
Moa Rana

Innehållsförteckning

I den här artikeln går vi igenom vad malware är för något. Vi kollar på vilka olika typer av malware det finns, hur du kan förebygga en malware-attack och vad du ska göra om du drabbas. 

Malware är en term, en sammansättning av orden ”malicious software” som betyder skadlig programvara

Det skiljer sig från vanligt programvara (software) på grund av sitt syfte. Tekniken och teknologin bakom den här skadliga programvaran, malware, är egentligen densamma som bakom vanlig programvara. Men målet med malware är att på ett eller annat sätt skada din enhet, ofta utan att du vet om det. 

Det finns mängder av olika malware. Det finns bland annat malware gjort för att spionera på den drabbade användaren eller för att tjäna pengar. Antingen med påtvingad reklam eller genom att hålla dina filer gisslan tills det att du betalar en lösensumma. Det finns även skadlig malware gjort för att sprida spam via e-post, programvara, eller olagliga filer. 

Även om du inte hört om malware innan så har du säkert hört talas om virus. Datavirus är en sorts malware. Virus är skadlig kod som sprider sig mellan olika datorer och nätverk – Malware är själva koden. 

Hur fungerar malware?

På ett eller annat sätt laddas programvara ner till din dator. Viruset kan börja jobba mot sitt syfte direkt. Men det finns också malware som ligger i bakgrunden på din dator utan att du märker det. Sedan kan de som gett enheten malware aktivera programvaran när de vill. 

Det är svårt att förklara exakt hur ett malware fungerar. Malware är en paraplyterm för all sorts skadlig programvara. De olika typerna malware kan fungera på väldigt olika sätt. De har olika mål och olika sätt att jobba mot målet. 

Olika typer av malware

Det finns mängder av olika typer av malware och du kan kategorisera dem på olika sätt. Om vi kollar på hur malware kan sprida sig finns det tre olika sätt: 

Virus, maskar och trojaner

Virus, maskar och trojaner
 • Ett datavirus tar sig in i kod som redan existerar i enheten och får den att utföra skada och sprida sig. 
 • Trojaner kan inte heller sprida sig själva utan tar sig in i enheter genom att maskera sig till att vara något användaren vill ladda ner och aktivera på sin dator. Banktrojaner är den vanligaste formen av trojaner och är malware som utger sig för att vara din bank för att komma åt bankuppgifter. 
 • Maskar kan i stället klara sig själva. De behöver ingen kod att infektera utan kan sprida sig själv mellan datorer.

Spyware, adware och ransomware

Spyware, adware och ransomware

Vi måste också kolla på vad syftet med den skadliga programvaran är. De vanligaste typerna av malware är spyware, adware och ransomware och de har olika syften. 

 • Spyware är svårt att märka att du är drabbad av. Det är gjort för att spionera på användaren, genom att exempelvis samla information, ta del av filer och avlyssna enheter utan att användaren märker något. 
 • Adware är en sorts malware som tvingar på användaren reklam. Omkring 2005 började adware komma i form av pop-up fönster eller flikar som användaren inte kunde stänga.
 • Ransomware gör dina filer oåtkomliga och använder sig av utpressning för att den drabbade skall betala en lösensumma för att få tillbaka sina filer. 

De populäraste formerna av malware är ransomware och banktrojaner. 

Här kan du läsa mer om de vanligaste malwaren just nu. 

Hur drabbas jag av malware?

De flesta typerna av malware får du genom att du själv oavsiktligt laddar ner den skadliga programvaran. Men det finns fler sätt du som kan drabbas av malware på.

Phishing

Det vanligaste sättet som malware sprids på är via e-post. Det kan exempelvis se ut att vara ett e-postmeddelande från ett företag med nyheten om att du precis vunnit flera tusentals kronor. Men mailet kan också komma från en avsändare vi litar på. Syftet här är att du ska öppna mailet och klicka på en länk eller bifogad fil. Detta kallas phishing (nätfiske). 

Pretexting

Pretexting innebär att du ger någon du spontant litar på tillgång till din dator. Exempelvis någon som byggt upp en trovärdig historia. Det kan vara någon som uppger sig från att komma från ditt företags IT-support för att lösa något problem eller installera en uppdatering, men istället installerar malware. 

Tailgating

Angriparen som har ett tydligt mål följer efter en specifik anställd på ett företag. För att få komma in i begränsade områden uppger personen att den glömt sitt passerkort och släpps in av den som blivit förföljd utan vetskap. 

Spionage

Det kan också vara att någon ber om att få låna din telefon eller dator för att utföra en enkel åtgärd lite snabbt. Personen kanske uppger att den behöver ringa ett snabbt samtal men istället installerar malware på enheten. Detta är oftast skadlig programvara som spionprogram. 

Varför är företag extra utsatta för malware?

Företag sitter ofta på filer och information som är intressant för kriminella. Och vid en ransomware-attack är företagen villiga att betala dyrt för att få tillbaka tillgång till sina filer.

Mot företag ökade antalet malware-attacker med 55% under andra halvan av 2018

Malware attackerna som drabbar företag är till uppåt 60% av gångerna speciellt utformade till att följa så kallad Lateral Movement. Lateral Movement betyder på svenska att röra sig i sidleds, och i det här fallet är det sättet som de som utfört attacken flyttar sig runt i det drabbade nätverket. 

Andra sätt du kan drabbas på

Malware sprids också genom till exempel USB-minnen. Då infekterar skadlig programvara den förinstallerade koden när du sätter in USB-minnet i din dator. Malware syns inte i USB-minnets fillagring och är därför svårt att upptäcka innan det är för sent. 

Din mobiltelefon kan också drabbas av malware. Det sprids genom infekterade appar och via sms, e-post och andra messaging appar. 

Malware kan alltså spridas på många olika sätt. Men det är vad som händer när den skadliga koden är nedladdad som skiljer de olika typerna av malware åt. Det alla har gemensamt är att programvaran är skadlig och har dåliga intentioner. 

Var kommer malware ifrån?

Malware skapades från början som experiment och som ett sätt för de som programmerade att skoja med sina vänner. Men så fort de insåg vilken skada malware kunde göra blev det allvar. Det började användas till att göra skada mot andra. 

Redan innan personliga datorer, på 1970-talet började malware dyka upp i nätverk. 

1982 blev en Apple II-dator infekterad av det första moderna dataviruset Elk Cloner från en diskett. Viruset i sig gjorde inte så mycket skada men spred sig otroligt snabbt till alla disketter kopplade till den drabbade enheten. Det här blev startskottet för vad vi idag vet om malware.

Under 1990-talet växte sig Microsoft Windows starkt, och i samband med det kunde de som programmerar skapa kod direkt i Microsoft Word. Det gjorde att dessa virus kunde drabba dokument och mallar och inte bara applikationer och program. 

Under 2000-talet växte internet snabbt och malware likaså. Malware har utnyttjat internets framfart och spridit sig snabbt mellan nätverk, och lättast är det på sociala nätverk. 

Det började på MSN Messenger och Yahoo Messenger men har hängt med och anpassat sig i trender från MySpace till Facebook och Twitter. Ofta luras användaren som drabbas av skadlig programvara genom länkar och phishing. 

Vartefter började webbplatser och program göra det svårare för malware att spridas. Detta resulterade i fler sätt att sprida malware på, och att malware med andra syften skapades – som adware, ransomware och trojaner. 

Malware växer i takt med den tekniska och teknologiska utvecklingen. Hos företag som drabbats av malware har en ökning på 79% skett från 2017 till 2018

Hur vet du att du har drabbats av malware?

Om din dator plötsligt blir mycket långsammare än vanligt kan det vara ett tecken på att du drabbats av malware. Då kan bero på att något hela tiden jobbar i bakgrunden, vilket gör att din dator behöver använda mer kraft till att utföra sitt vanliga jobb. Virus kan också göra att du får problem med att starta upp och stänga ner din dator. 

Du kan märka att du inte har så mycket plats kvar i din dator. Skadlig programvara tar plats i lagringsutrymmet i datorn utan att, såklart, visa vad det är för något.

Din webbläsare kanske börjar jobba mycket långsammare än vanligt. Du omdirigeras till webbplatser du inte hade för avsikt att besöka. 

Du får mycket pop-up reklam och program, ofta med uppmaningar om att betala för något som ska få reklamen att försvinna, så som en adblocker eller antivirusprogram. 

Bara för att din dator går lite långsammare än den gjorde när du precis köpt den betyder inte det att du drabbats av virus, men kan du bocka av flera av symptomen är det troligt att din enhet är infekterad. 

Hur skyddar jag mig mot malware?

Malware kan vara svårt att göra något åt när du väl har drabbats, men det finns en del saker du kan göra för att skydda dig på bästa sätt. 

 1. Öppna inte mail från okända avsändare. Ladda inte ner bifogade filer eller öppna länkade webbadresser utan att vara säker på vad det är för något. Skicka aldrig över känslig information – som bankuppgifter – via mail. Även om de uppger sig komma från din bank. Ta bort den här sortens e-post och blockera sändaren. 
Öppna inte bifogade filer från suspekta mail
 1. Se till att uppdatera dina enheter. Med uppdateringar följer viktiga säkerhetssystem, så se till att ha de senaste uppdateringarna på både operativsystem, webbläsare, appar och program.
Håll programvara uppdaterad
 1. Håll dig borta från osäkra webbplatser. Framförallt på webbplatser med pornografi eller piratkopierade filmer, filer eller program är extra vanligt att drabbas av malware. 
Undvik osäkra webbplatser
 1. Installera en adblocker. Vissa pop-up reklamer kan ge dig malware men det är svårt att veta vilka som inte gör det. Därför är det bättre att vara på den säkra sidan. Klicka aldrig på en pop-up reklam och installera en adblocker för att slippa dem helt.
Installera adblocker
 1. Skaffa ett bra antivirusprogram. Ett antivirusprogram kan skydda dig mot – inte bara malware som kommer som virus – utan alla typer av malware. Det finns också bra säkerhetslösningar för mobiltelefoner, som exempelvis McAfee® Mobile Security
Installera antivirus

Hur blir du av med malware?

Om du tror att du fått något typ av malware är det en bra idé att scanna din enhet. Det kan du göra med ett antimalwareprogram, eller malware remover, som Malwarebytes för Windows, Mac, Android eller Chromebook. Med dessa program får du bland annat snabbt veta om du drabbats av malware. De flesta sorterna av malware går att ta bort med hjälp ett bra malware remover-program, men inte alla. 

Om du till exempel drabbas av ransomware och dina filer låser sig kan det verka som att det enda du kan göra är att betala lösensumman. Men enligt experter ska du inte göra det. Därför är det viktigt att säkerhetskopiera dina filer. Det finns annan hjälp du kan få av guider online eller företag som i vissa fall kan hjälpa till med olika typer av virus. 

Här kan du läsa mer om ransomware och hur du skyddar dig mot en attack.

Om du lyckas ta bort det skadliga virus som infekterat din dator är det en bra idé att byta ut dina lösenord – överallt. Både din mail, dina sociala medier och online-banken. Använder du Google Chrome kan du på inställningar kolla på flikarna under ”Autofyll” för att se vad du behöver byta ut. 

Summering: Vad är malware? 

Malware betyder ”skadlig programvara”. Det är syftet med programvaran i jämförelse med annan programvara som utmärker den som malware. 

Malware laddas på ett eller annat sätt ner till din dator, oftast genom att du själv oavsiktligt laddar ner programvaran och tillåter den att göra ändringar i din dator. Malware kan fungera på tre olika sätt: som virus, maskar eller trojaner.

Därifrån skiljer sig olika typer åt utefter vad de har för mål. De vanligaste typerna av malware är spyware, adware och ransomware, men alla malware har en sak gemensamt: att göra skada för den drabbade. 

Om du drabbas av malware kan du märka det genom att din dator och webbläsare jobbar mycket långsammare än vanligt. Du får upp flikar och fönster, både webbsidor och pop-up reklam i din webbläsare som du inte hade som avsikt att öppna. 

Om du tror att du drabbats av malware finns vissa program som kan skanna din dator och ta bort skadlig programvara. Efter det är det viktigt att du byter ut alla dina lösenord. 

Men ibland finns det inget du kan göra. Så det bästa sättet att slippa malware är att skydda sig i förebyggande syfte.

Så här kan du skydda dig från malware:

 • Öppna inte mail från okända avsändare. 
 • Se till att uppdatera dina enheter. 
 • Håll dig borta från osäkra webbplatser.
 • Installera en adblocker.
 • Skaffa ett bra antivirusprogram.

Författare
Alva Ljungkvist
Skribent för Comprd Sverige. Småbarnsmamma med stort teknikintresse och skrivarlust.
Moa Rana
Editor
Moa Rana
Mats Maatson
Researcher
Mats Maatson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *