Sticky Password Recension

Sticky Password är en pålitlig lösenordshanterare med bra funktioner som funnits länge, men som gärna kunde erbjuda lite till
Rank 9 av 11 i kategorin Lösenordshanterare​
77 / 100 - BRA
Sticky Password
Författare
Alva Ljungkvist
Moa Rana
Editor
Moa Rana

Innehållsförteckning

De allra flesta av oss har ett visst antal lösenord, ofta bara ett, som vi använder oss av. Vi använder bara olika varianter till våra olika konton. Det kan vara namnet på ditt första husdjur eller lösenord som “password” och “qwerty”. Men vi vet också att det äventyrar vår säkerhet online. 

Att använda komplexa och säkra lösenord behöver inte vara så svårt som det låter, med hjälp av en lösenordshanterare. I den här recensionen sätter vi Sticky Password på prov.

Här börjar vi med att lista de främsta för- och nackdelarna med Sticky Password. Sedan går vi in på djupet och testar alla programmets funktioner. Vi utvärderar hur användarvänligt programmet är och hur säkerheten och supporten fungerar.

Vi kollar på vad programmet kostar och vilka olika prisplaner som erbjuds. Sedan tar vi reda på lite fakta om företaget bakom programmet och svarar på några av de mest ställda frågorna. Vi sammanfattar det hela och ger dig vår åsikt om programmet så att du ska ha lättare att välja lösenordshanterare.

Fördelar och nackdelar

Med alla lösenordshanterare finns både fördelar och nackdelar. Här listar vi de främsta fördelarna och nackdelarna med Sticky Password så du får en bra överblick av hur programmet fungerar.

Fördelar
Nackdelar

Funktioner

70 / 100 - BRA

Sticky Password har en del av de bra funktioner vi vill se i en lösenordshanterare. Den har inga unika funktioner, men den är mer än bara ett valv för dina lösenord. I Sticky Password kan du även lagra saker, som din hemadress, för att fylla i formulär online samt lagra anteckningar.

Det finns en del funktioner för att stärka din säkerhet online. Du kan testa styrkan på dina lösenord och sedan byta ut de svaga med hjälp av lösenordsgeneratorn. Du kan även dela lösenord med andra användare på ett säkert sätt och rensa dina urklipp efter en viss tid. 

Du kan skydda ditt konto med autolås och aktivera tvåfaktorsautentisering och biometrisk inloggning för ett extra lager av säkerhet. Sedan finns olika alternativ för synkronisering mellan dina enheter.

Vissa av funktionerna finns dock endast för användare av Windows, som exempelvis funktionen att kunna testa styrkan på dina lösenord. 

Och Sticky Password har inte allt. En funktion vi saknar helt i programmet är möjligheten till en nödkontakt eller någon form av nöd-kit. Det kan vara bra vid nödfall, om du exempelvis glömt ditt huvudlösenord.

Sticky Password saknar reseläge och möjligheten till ett flertal valv. De har inte övervakning av darknet, automatisk ändring av lösenord direkt i programmet eller landsbegränsningar.

Lagra lösenord

All din data lagras i ditt valv. Valvet är skyddat av ditt huvudlösenord. För att komma igång med Sticky Password kan du antingen importera dina lösenord, fånga upp dina lösenord vartefter du surfar eller lägga till dem manuellt. 

Du kan tyvärr bara importera dina lösenord från andra program, som din webbläsare, och CSV-filer på Windows-datorer. På macOS-datorer kan du endast importera de lösenord du har i din keychain.

När du importerar dina lösenord från en webbläsare på en Windows-dator importeras även alla dina bokmärken. De kommer sedan sparas under “Bookmarks”.

 

Fånga lösenord

Med tillägget till webbläsaren kan Sticky Password fånga upp nya inloggningsuppgifter vartefter du surfar. Varje gång du loggar in med uppgifter Sticky Password inte än har lagrade i ditt valv så får du en fråga om du vill spara uppgifterna.

När du sparar nya uppgifter kan du döpa dem och ange i vilken grupp du vill att uppgifterna ska sparas. Det är för att lättare kunna hålla ordning i ditt valv.

Lägga till lösenord manuellt

För att lägga till lösenord manuellt går du in i appen och klickar på “Add Web Account”. Där får du fylla i de uppgifter du vill spara och döpa uppgifterna till vad du vill.

Ordna dina lösenord i grupper

Du kan sedan ordna dina lösenord i olika grupper. Grupperna är som mappar du själv kan döpa och välja symbol till.

Ordnar du dina uppgifter i olika grupper får ditt valv ett helt nytt utseende och blir betydligt lättare att navigera.

Formulärifyllning

Förutom lösenord kan du även lagra en hel del andra uppgifter i Sticky Password. Du kan spara “identiteter” som underlättar exempelvis ifyllning av formulär eller när du ska shoppa online.

Du kan spara saker som telefonnummer, adress och betalkort. Du kan spara hur många identiteter du vill.

För att skapa en ny identitet klickar du på “Identities” och “New Identity”. Du får välja vad identiteten ska kallas och sedan finns mängder av alternativ att fylla i.

Lagra anteckningar

Du kan också lagra viktiga anteckningar på ditt konto. Här kan du skriva ner saker som ditt lösenord till WiFi. Du skapar en ny anteckning på “Secure Memos” och klickar “New Memo”. Du kan anpassa texten med bland annat olika typsnitt och teckenstorlek.

Autofyll

När du lagrat de uppgifter du vill spara i ditt valv kommer dessa fyllas automatiskt när du surfar. När du kommer till en webbplats med fält för inloggning kommer Sticky Passwords logga upp och du får välja vilken inloggningsuppgift du vill använda.

Om du kommer till en webbplats med fält för exempelvis din adress så kan Sticky Password fylla dessa också. Detsamma gäller de betalkortsuppgifter du sparat under identiteter. När du kommer till betalsidor online kommer dessa fyllas i automatiskt och göra utcheckningen enklare på ett säker sätt.

Funktionen med autofyll finns även för din mobila enhet. När du laddar ner appen och loggar in kommer en guide upp på hur du aktiverar detta i inställningar.

Lösenordsgenerator

För att stärka säkerheten på dina konton kan du använda slumpmässigt genererade lösenord. Då de sedan lagras och fylls automatiskt behöver du ändå varken komma ihåg eller skriva ner lösenordet.

Sticky Passwords lösenordsgenerator hittar du i tillägget till webbläsaren i menyraden till vänster. Den finns också på din mobila enhet om du klickar upp menyn på de tre strecken uppe i vänstra hörnet.

Den finns även i appen på datorn men inte som enskilt verktyg. Du hittar lösenordsgeneratorn när du klickar på “Edit” på en uppgift där du vill byta lösenord. Då kan du välja att generera ett. När du väljer att generera ett lösenord direkt i appen på datorn så kan du inte heller anpassa ditt lösenord.

När du klickar på att generera ett lösenord får du först frågan om du är säker. Det är på grund av att du, när du genererar ett nytt lösenord, skriver över det befintliga.

På lösenordsgeneratorn i tillägget och i appen på din mobila enhet kan du ange vissa preferenser för vad ditt lösenord ska innehålla (eller inte innehålla).

Du kan välja antal tecken – upp till 99 stycken. Du kan också välja om det ska innehålla små-, stora bokstäver, siffror, symboler och utesluta liknande symboler som 0 och O.

Testa lösenordsstyrka

På Windows-datorer kan du kolla hur starka dina lösenord är. Det gör du på startsidan i appen på datorn som på Windows är fliken “Quick Access”. Du klickar dig in på “Security Dashboard”. Där får du en uppskattning i form av en siffra mellan 1-100 som visar på hur säkra dina lösenord är.

Där ser du om dina lösenord är använda ett flertal gånger, är gamla eller bara svaga. Svaga lösenord är de som inte är tillräckligt komplexa med olika sorters tecken eller är för korta. Du kan klicka på “Launch” för att komma till webbplatsen där du kan byta lösenord.

Spela videoklipp

USB-överföring

På Windows-datorer kan du överföra ditt lösenordsvalv till ett USB-minne. Det gör att du kan ta med dig dina lösenord till exempelvis jobbet eller biblioteket. Då kan du på ett säkert sätt använda dina lösenord på andra enheter utan att behöva synkronisera dem via molnet. 

Du hittar funktionen på startsidan “Quick Access” om du klickar på “Portable Passwords”. Där får du välja vilket USB-minne du vill lagra din data på och sedan skapa en kopia.

Dela lösenord

Du kan dela lösenord med andra Sticky Password-användare på ett säkert sätt. 

Du kan antingen dela lösenord via “Sharing Center”. Då får du ange vilka uppgifter du vill dela, till vem och med vilken sorts åtkomst. Lättast är dock att direkt gå in på det lösenord du vill dela så behöver du bara ange mottagare och typ av åtkomst.

De olika typerna av åtkomst du kan välja mellan är “Limited rights” eller “Full rights”. Om du ger mottagaren “Limited rights” betyder det att den har begränsad åtkomst till lösenordet. Den kan se och använda lösenordet men inte redigera eller skicka lösenordet vidare.

Om du ger mottagaren “Full rights” har den samma åtkomst till lösenordet som du har. Det innebär att mottagaren kan redigera, skicka lösenordet vidare och även ta bort din åtkomst till lösenordet.

När mottagaren fått ett lösenord delat till sig ska den gå in på sitt “Sharing Center”. Där får personen acceptera eller neka den delade åtkomsten.

Om personen accepterar kommer inloggningsuppgifterna i fortsättningen finnas i mottagarens personliga valv. Där kan mottagaren visa den information du delat. Alltså kan mottagaren exempelvis inte ändra lösenordet om du valt att ge limited rights.

Autolås

Du kan själv välja om du vill att ditt konto ska låsas automatiskt efter en viss tid. Det gör att du då måste ange ditt huvudlösenord på nytt. Det kan vara en bra säkerhetsåtgärd. 

Du hittar inställningen i appen i datorn under “Preferences…” i menyraden och klicka dig in på “Security”. Där kan du ange när du vill att ditt konto ska låsas. Du kan välja allt mellan 1 minut till 24 timmar eller aldrig.

Du hittar också inställningen på din mobila enhet om du klickar dig in på de tre strecken för att få upp menyn och går in på “Settings” och väljer “App protection”. Där kan du ställa in om du vill att kontot låser sig så fort du lämnar appen, eller allt mellan 1 minut till 24 timmar.

Rensa dina urklipp

För din säkerhet kan du välja att automatiskt rensa dina urklipp efter en viss tid. Det gör att du kan kopiera och klistra med dina lösenord som du vill utan att det utgör en säkerhetsrisk. Du hittar inställningen under “Preferences…” i din app för datorn.

Där gå du in på “Security” och får välja under “Delete password from clipboard after:” om du vill rensa dina urklipp efter 5-, 10- eller 30 sekunder. Där kan du också stänga av funktionen genom att ange “Never”.

Tvåfaktorsautentisering

För att skydda ditt konto finns möjligheten att aktivera tvåfaktorsautentisering. Du går då in på “Preferences…” under “Sticky Password” i menyraden i appen. Där går du in på “Security” och aktiverar tvåfaktorsautentisering.

För att aktivera tvåfaktorsautentisering behöver du sedan skanna en QR-kod eller skriva in en kod manuellt i Google Authenticator. Du kan endast använda tvåfaktorsautentisering med denna app och inte genom att få verifieringskoder till exempelvis din mail eller mobiltelefon.

Biometrisk inloggning

Du kan även logga in med biometriska faktorer, exempelvis med ditt fingeravtryck eller ansikte. Du kan aktivera biometrisk inloggning på de enheter där det är möjligt, som din mobiltelefon. I den mobila enheter är inställningen lite klurig att hitta, så här kommer en liten guide.

Du klickar upp menyn på de tre strecken högst upp i vänstra hörnet. Där går du in på “Settings”, sedan “App protection”. Där får du upp lite säkerhets-inställningar och klickar på “Protection type”. 

Där kan du välja “Master Password” (ditt huvudlösenord), “No protection”, “PIN” och välja en kod eller “Touch ID” i det här fallet som då är den biometriska faktorn. Numera kommer du in på ditt konto i appen genom att använda Touch ID.

Synkroniseringsalternativ

Med Sticky Password kan du välja om du vill synkronisera din data via molnet eller via WiFi. När du väljer att synkronisera din data via WiFi lämnar aldrig din data ditt nätverk vilket kan göra det säkrare. 

Med en Windows dator kan du även använda ett USB-minne för att använda dina lösenord på olika enheter. Då behöver de aldrig upp varken på molnet eller ditt WiFi. 

Du hittar inställningen genom att i menyraden i appen på datorn gå in på “Preferences…”. Där går du in på “Synchronization” och väljer vilket sätt du vill synkronisera din data på.

Prenumerationer och priser

75 / 100 - BRA

För privatpersoner finns två versioner av Sticky Password: Free och Premium.

När du startar ditt konto börjar du som Premium-användare i 30 dagar. Om du inte väljer att fortsätta betala för prenumerationen blir du nedgraderad till Free-användare. Om du väljer att köpa Premium-versionen har du möjlighet att få pengarna tillbaka inom 30 dagar om du inte skulle vara nöjd.

Med varje sålt Premium-medlemskap går en del av pengarna till att bevara utrotningshotade sjökor. Du kan läsa mer om det här.

Sticky Password Free

$ 0 Månaden
 • Obegränsat antal lösenord
 • Tvåfaktorsautentisering
 • Automatiskt formulärifyllning
 • Dela lösenord
 • Synkronisering mellan dina enheter

Sticky Password Premium

$ 2
65
Månaden
 • Obegränsat antal lösenord​
 • Tvåfaktorsautentisering
 • Automatiskt formulärifyllning
 • Dela lösenord
 • Synkronisering mellan dina enheter

Du kan läsa mer om de olika prisplanerna för privatpersoner här.

Sticky Password har också en plan för företag och en för studenter och lärare. Dessa är Teams som passar företag och Academic som är en form av Premium-prenumerationen fast med en sorts studentrabatt.

Sticky Password Teams

$ ~2.65 Månaden per användare
 • Alla Premium-funktioner
 • Ange individuell åtkomst
 • Tillgång till delade lösenord hela tiden, överallt
 • Ge åtkomst till team- och företagskonton med säkerhet och kontroll

Sticky Password Academic

$ ~1.11 Månaden per användare
 • Obegränsat antal lösenord
 • Tvåfaktorsautentisering
 • Automatiskt formulärifyllning
 • Dela lösenord
 • Synkronisering mellan dina enheter

Användarvänlighet

80 / 100 - VÄLDIGT BRA

Sticky Password finns för många olika enheter och ska passa de flesta användare. Men det visar sig vartefter jag testar produkten att det skiljer ganska mycket mellan programmet på Windows och macOS-datorer.

Många funktioner finns endast för användare av Windows, som exempelvis säkerhetscenter och USB portabelt valv. Trots det är kostnaden densamma.

Du kan även endast importera existerande lösenord från andra program eller CSV-filer på Windows. Du kan alltså inte föra över din data från andra lösenordshanterare eller webbläsare alls på Mac-datorer. 

Förutom det har installation och användning av programmet fungerat bra. Utseendet är inget speciellt och appen är inte speciellt rolig att använda. Men den gör definitivt sitt jobb och funktionerna fungerar riktigt bra. 

Sticky Password finns för enheterna Windows, macOS, Android och iOS. Och för webbläsarna Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari, Opera**, Chromium**, Seamonkey**, Yandex**, Comodo Dragon** och Pale Moon** (** endast 32-bitars versioner).

Sticky Password finns på 11 olika språk, dock inte på svenska. Språken som är tillgängliga är: Engelska, tyska, franska, nederländska, tjeckiska, ryska, ukrainska, japanska, spanska, brasiliansk portugisiska och polska.

Här går jag igenom hur jag gjorde när jag provade tjänsten:

Först laddar jag ner appen till datorn och tillägget till webbläsaren.

För att börja använda Sticky Password går jag in på deras webbplats och klickar på “Get Sticky Password Free”. Då laddas automatiskt programmet ner till min dator. 

När jag öppnar programmet får jag först en liten genomgång om vad Sticky Password används till och lite information om hur de säkrar ens data. Sedan får jag välja om jag vill skapa ett nytt konto eller logga in på ett existerande.

Jag väljer att skapa ett nytt konto, får ange e-postadress och välja ett huvudlösenord.

Nästa steg är att välja om jag vill synkronisera datan jag lägger in i lösenordshanteraren via molnet för att kunna nå från olika enheter. Annars kan jag välja att synkronisera data via WiFi.

Sista steget är att ladda ner tillägget till webbläsaren.

Klickar jag på “Add now” så kommer jag till webbplatsen som skickar mig till butiken för nedladdning av tillägget. Jag laddar ner det och sedan är jag igång.

För att importera mina lösenord till Sticky Password kan jag antingen välja att importera från en “Keychain” eller “Database”.

Ladda ner appen till mobila enheter

Jag går in på App Store och laddar ner appen som heter Sticky Password Manager & Safe. När jag öppnar appen får jag först samma introduktion som på appen till datorn med lite information om programmet. Sedan får jag välja om jag vill starta ett nytt konto eller logga in på ett existerande.

Jag loggar in på mitt konto och får då en guide på hur jag aktiverar autofyll för min mobila enhet. Sedan kommer jag till mitt valv. Jag får ingen genomgång på hur appen fungerar. Men appen är väldesignad och enkel att förstå så jag tycker nästan inte att det behövs.

Sedan är jag igång. Jag kan nu börja testa alla funktioner både på appen i datorn och på min mobila enhet. Vartefter laddar jag även ner appen till en Windows dator för att prova de funktioner som endast finns för Windows, och nedladdningen fungerar på samma sätt.

Säkerhet

80 / 100 - VÄLDIGT BRA

Sticky Password har vissa funktioner som finns för att stärka din säkerhet online och ditt Sticky Password-konto. Vissa av de säkerhetsstärkande funktionerna finns dock endast för Windows-användare. 

Din data skyddas starkt av AES 256-bitars kryptering. Sticky Password har “Zero Knowledge” över ditt huvudlösenord och därför också din data. 

Du kan också använda tvåfaktorsautentisering vilket är en extra viktig funktion att ha på din lösenordshanterare. 

Att du kan synkronisera din data mellan dina enheter med WiFi gör att datan aldrig lämnar ditt nätverk. Om du har en Windowsdator kan du även flytta dina lösenord mellan olika enheter med ett USB-minne. 

Funktioner som stärker säkerheten

Sticky Password har en del funktioner som stärker din säkerhet online. Vissa funktioner finns för alla användare, medan andra bara är för de med betalversionen och vissa funktioner finns endast för Windows-användare.

Du som använder Windows kan med Security Dashboard, ditt säkerhetscenter, kolla hur starka dina lösenord är. Där får du en bra överblick över de lösenord du behöver byta ut. 

När du ska byta lösenord eller skapa ett nytt konto kan du använda Sticky Passwords lösenordsgenerator som finns för alla användare. Där får du ett starkt lösenord genererat åt dig som gör det svårare för obehöriga att hacka sig in på dina konton. 

Med betalversionen av Sticky Password kan du dela lösenord med andra användare. Det sker på ett krypterat och säkert sätt.

Alla användare kan använda funktionen som rensar dina urklipp. Den funktionen finns för att du ska kunna klippa och klistra med dina lösenord utan att det utgör en säkerhetsrisk. Du kan själv ange efter hur lång tid du vill att dina urklipp ska rensas. 

Du kan även själv välja hur du vill att din data ska synkroniseras mellan dina enheter. Du kan välja mellan att synkronisera data via molnet eller via WiFi, vilket gör att datan aldrig lämnar till nätverk.

Hur din data skyddas

Den enda nyckeln till ditt valv är ditt huvudlösenord. Ditt huvudlösenord är det enda sättet du kan komma åt din data. Det betyder både att det blir omöjligt för personer utan ditt huvudlösenord att komma åt din data – men det innebär också att all din data är förlorad om du glömmer ditt huvudlösenord.

Du kan lägga ett extra lager säkerhet på ditt konto med tvåfaktorsautentisering. Du kan också välja att logga in med en biometrisk faktor, som ditt fingeravtryck eller ansikte. Det blir då din inloggningsmetod istället för ditt huvudlösenord, på de enheter där biometrisk inloggning stöds.

För att skydda ditt konto kan du aktivera autolås. Det gör att ditt konto låses sig efter angiven tid och att du då, på nytt, behöver ange ditt huvudlösenord. 

All din data är krypterad med AES 256-bitars kryptering och kan bara avkrypteras med ditt huvudlösenord. Huvudlösenordet körs med salt- och genereringsfunktionen PBKDF2. Det innebär att de på Sticky Password har så kallad “Zero-Knowledge” över ditt huvudlösenord.

All din data är alltså omöjlig att tolka utan ditt huvudlösenord. Om Sticky Password exempelvis skulle hackas så skulle informationen vara omöjlig för hackern att tolka utan vetskapen av ditt huvudlösenord.

Support

80 / 100 - VÄLDIGT BRA

På Sticky Passwords hemsida finns inte supporten högst upp på sidan bland andra länkar. För att hitta supporten får du scrolla längst ner på sidan. Där hittar du de olika alternativen som finns.

Den support som finns hos Sticky Password är bra, framförallt mailsupporten. Ett minus är dock att mailsupporten endast är tillgänglig för Premium-användare.

Annars finns ett hjälpcenter med artiklar, en blogg och ett forum där du kan hitta svar på det du undrar över. Utöver det har de också sociala medier där de uppdaterar med jämna mellanrum. 

Tyvärr saknar Sticky Password någon form av videoguider eller videoklipp. De har ingen chatt på sin hemsida, varken en chatt-robot eller kundtjänstmedarbetare. De har inte heller någon telefonsupport. Enda sättet att få tag på en representant för Sticky Password är via e-mail.

Du kan också använda chatten på deras Facebook-sida. Det är inget de skriver om på sin hemsida. Men de var väldigt snabba på att svara där och gav bra svar.

Information om supporten

När jag frågade vilka tider supporten är öppen (mail och chatt på Facebook) fick jag till svar att de oftast svarar dagtid CET (alltså, svensk tid). Det innebär inte bara 9-17 utan jag fick även svar snabbt omkring klockan 20.

Chatten på Facebook finns tillgänglig på engelska. Medan mail-supporten finns tillgänglig även på tjeckiska, tyska och ryska.

Själva programmet finns tillgänglig på 11 olika språk, dock inte svenska. Läs mer under “Användarvänlighet”.

Hjälpcenter

På hjälpcentret hittar du olika artiklar och guider. Du kommer först till olika kategorier och kan därifrån navigera dig runt för att hitta svar på din fråga. På förstasidan hittar du också en sökruta där du kan söka på det du undrar över.

Om vi klickar oss in på “Installation” exempelvis. Där kan vi filtrera innehållet genom att ange vilken plattform, som Windows eller macOS, vi använder. Högst upp kommer populära artiklar och till höger finns en sökruta.

E-postsupport

Mailsupporten Sticky Password erbjuder är endast för Premiumanvändare. När du väljer att kontakta mailsupporten får du fylla i ett formulär med din mailadress, ange vilken plattform du använder, ämne och din fråga. Du kan även bifoga ett dokument eller bild.

När jag kontaktade mailsupporten fick jag svar efter en timme. Sedan hölls snabba svar fram och tillbaka och jag fick all den hjälp jag behövde. 

Jag är nöjd med själva mailsupporten men önskar att den hade varit tillgänglig för alla och inte endast de betalande användarna. Speciellt då de inte har några andra alternativ för kontakt (förutom deras Facebook-chatt).

Blogg

En länk till Sticky Passwords blogg hittar du också längst ner på deras hemsida. Där publicerar de inlägg om funktioner med programmet och om säkerhet online.

Forum

På Sticky Passwords forum kan du också hitta svar om det är något du undrar över. Där kan du kommunicera med andra Sticky Password-användare och även få svar från Sticky Passwords kundservice. Du kan använda de olika kategorierna för att navigera.

Sociala medier

Du hittar länkar till Sticky Passwords sociala medier längst ner på deras hemsida.

Sticky Password har ett Facebook- och ett Twitter-konto där de uppdaterar med jämna mellanrum. På deras Facebook-sida kan du kontakta dem via chatten där de svarar “Oftast inom en timme”. När jag kontaktade dem tog det endast några få minuter att få svar.

De har även en YouTube-kanal där de endast lagt upp en reklamvideo för flera år sedan. De har inga andra videoguider eller liknande.

Sammanfattning

77 / 100 - BRA

Sticky Password har funnits på marknaden länge men börjar hamna i skuggan av sina konkurrenter. Programmet är bra och den har allt du kan förvänta dig ur en lösenordshanterare men den saknar det där lilla extra.

Den har bra funktioner för din säkerhet som att du kan välja om du vill synkronisera din data mellan dina enheter via molnet eller via WiFi. Väljer du att synkronisera via WiFi lämnar aldrig din data ditt nätverk. Med Windows kan du även ladda ner ditt valv till ett USB-minne för att använda på olika enheter.

Sticky Password passar perfekt för dig som vill
Sticky Password är antagligen inte för dig som

Vad tycker andra experter om Sticky Password?

3.5/5

Sticky Password gör allt du kan förvänta dig av en lösenordshanterare, men det saknar avancerade funktioner som digitalt arv och kontroller av lösenordsbrott. Om du väljer dess säkra Wi-Fi-synkronisering utan moln lämnar dina lösenord aldrig ditt hemnätverk.

4.5/5

Lätt att använda, säkert och med en gratis testperiod för att testa innan du köper kan vi inte hitta mycket fel med den här lösenordshanteraren.

3.5/5

Sticky Password har ett användarvänligt, funktionsrikt gränssnitt och låter användare välja mellan att synkronisera data i molnet eller via Wi-Fi-nätverk.

7.4/10

Sticky Password är en säker, användarvänlig lösenordshanterare med ett ganska bra utbud av funktioner. Sticky Password fungerar i alla operativsystem och är kompatibelt med 15+ webbläsare – vilket är mycket mer än vad konkurrenter erbjuder.

När jag testade Sticky Password, tyckte jag att det var väldigt enkelt att skapa starka lösenord, spara och automatiskt fylla inloggningar, fylla i webbformulär och dela lösenord med andra användare. 

Även om Sticky Password inte har så många funktioner som toppkonkurrenter som Dashlane eller Keeper, har det några coola tillbehör, inklusive Wi-Fi-synkronisering, en bärbar lösenordshanterare och bokmärkeslagring. 

Sammantaget är Sticky Password ett bra val för icke-tekniska användare och användare som letar efter en enkel, prisvärd lösenordshanterare.

Om företaget bakom Sticky Password

Sticky Password används idag av över 1 miljon människor. Teknologin som företaget skapat används dock av 2 miljoner människor. Den används nämligen även av andra företag. 

De som utvecklat Sticky Password är företaget Lamantine Software. Idén kom från början av grundaren Alex Tischenko år 2001. Idag är de 33 personer som arbetar med Sticky Password. 

Jag hittar ingen information om när Sticky Password först släpptes. Det som står på deras hemsida är att de har jobbat för att göra internet till en säker plats sedan 17 år tillbaka, som i det fallet skulle vara sedan 2003.

Vanliga frågor

Du behöver första ladda ner programmet till din dator. Där får du skapa ett konto. Sedan kan du ladda ner tillägget till din webbläsare för att kunna använda alla funktioner. De har även en app för mobila enheter som gör att du kan använda funktionerna överallt. 

Efter det lägger du till dina lösenord och dina personliga uppgifter, som din hemadress. Sedan är tjänsten redo att börja användas.

Sticky Password krypterar all din data och gör den tolkbar endast med ditt huvudlösenord. Sedan synkroniseras din data, antingen via molnet eller ditt WiFi, mellan dina olika enheter. Med den funktionen kan du komma åt dina lösenord var som helst, när som helst. 

Med tillägget i webbläsaren fylls alla dina uppgifter automatiskt. Både inloggningsuppgifter och uppgifter som din hemadress fylls automatiskt. Det gör att det går snabbare och smidigare att både logga in och ta sig igenom formulär online.

Sticky Password har stark säkerhet och använder AES 256-bitar kryptering för att hålla din data trygg. Datan kan bara avkrypteras med ditt huvudlösenord vilket Sticky Password har så kallad “Zero-Knowledge” av. 

Det innebär att det inte är lagrat någonstans och inte kan kommas åt av någon annan än du själv. 

Sticky Password har även vissa funktioner, som tvåfaktorsautentisering, som stärker säkerheten på ditt konto.

I programmet finns också funktioner som stärker hela din säkerhet online. Som lösenordsgeneratorn, som gör att du får starka och komplexa lösenord genererade åt dig för alla dina konton online.

Sticky Password Premium kostar omkring $2.65 i månaden med $31.81 som faktureras årligen. De har även en gratisversion. När du startar ditt konto får du prova betalversionen i 30 dagar för att sedan välja om du vill fortsätta betala för tjänsten eller inte. 

Du kan även få pengarna tillbaka inom 30 dagar om du inte skulle vara nöjd med betalversionen. 

De har studentrabatt vilket gör att programmet endast kostar omkring $1.11 i månaden per användare. De har också en plan för företag som kostar omkring $2.65 i månaden per användare.

Alternativ till Sticky Password

Om inte Sticky Password passar just dina behov så hittar du alla våra rekommendationer för olika ändamål här:

Jämförelse av de bästa lösenordshanterarna

Produkter
LastPass
Dashlane
Keeper
Bitwarden
1Password
NordPass
Roboform
Enpass
RememBear
Sticky Password
Ranking1234555899
Betyg
88
87
86
85
84
84
84
81
77
77
MånadskostnadFrån $3,33Från $3,4Från $2,91Från $0,83Från $2,99Från $4,24Från $1,99Från $2,16Från $6Från $2,65
Kontraktslängd12 Månader12 Månader12 Månader12 Månader12 Månader12 Månader12 Månader6/12 Månader, Life-time1 Månad12 Månader
PlattformarWindowsmacOSLinuxiOSAndroidWindowsmacOSiOSAndroidWindowsmacOSLinuxiOSAndroidWindowsmacOSLinuxiOSAndroidWindowsmacOSLinuxChrome OSiOSAndroidWindowsmacOSLinuxAndroidiOSWindowsmacOSLinuxChrome OSAndroidiOSWindowsmacOSLinuxiOSAndroidWindowsmacOSiOSAndroidWindowsmacOSiOSAndroid
WebbläsartilläggChromeFirefoxEdgeSafariOperaChromeFirefoxEdgeChromeFirefoxEdgeInternet ExplorerSafariOperaChromeFirefoxEdgeSafariOperaBraveVivaldiTorChromeFirefoxEdgeSafariBraveChromeFirefoxEdgeSafariOperaBraveChromeFirefoxEdgeInternet ExplorerSafariOperaChromeFirefoxEdgeSafariOperaVivaldiChromeFirefoxSafariChromeFirefoxEdgeInternet ExplorerSafariOpera
Gratisversion
2FA
Formulärifyllning
Auto-ifyll i appar
Säker lösenordsdelning
Uppdatera lösenord automatiskt
Nödkontakter
Övervakning av darknet
Urklippsrensning
Landsrestriktioner
Extra funktionerDocument StorageVPN, Document Storage, Identity Theft ProtectionDocument Storage, Use as an authenticator for other websites, KeeperFill for apps, KeeperChatDocument storage, Secure Notes, Use as authenticator, Inactive 2FA ReportDocument Storage, Use as an authenticator for other websitesSecure Notes, Random username generatorApplication passwords, Bookmarks, ContactsDocument Storage, Login with PINSecure Notes, Use as authenticator-
Läs recensionLastPass recensionDashlane recensionKeeper recensionBitwarden recension1Password recensionNordPass recensionRoboform recensionEnpass recensionRememBear recensionSticky Password recension
BesökLastPassDashlaneKeeperBitwarden1PasswordNordPassRoboformEnpassRememBearSticky Password
Författare
Alva Ljungkvist
Skribent för Comprd Sverige. Småbarnsmamma med stort teknikintresse och skrivarlust.
Moa Rana
Editor
Moa Rana
Mats Maatson
Researcher
Mats Maatson