Statistik, fakta och trender om nätmobbning och barns säkerhet online 2024

Statistik
Författare
Alva Ljungkvist
Moa Rana
Editor
Moa Rana

Innehållsförteckning

Hur mycket påverkas vi egentligen av det som händer online? Hur vanligt är det med nätmobbning och vad händer när vi inte tänker på hur vi beter oss online? Det tar vi reda på i den här artikeln. Vi tittar bland annat på hur vi använder nätet, framförallt sociala medier, och på hur vi påverkas av nätmobbning. 

Nätmobbning är all sorts mobbning som sker över internet. Det kan vara allt från att sprida privata bilder eller catfishing – att låtsas att vara någon annan på nätet med syftet att såra någon. 

Nätmobbning är allvarligt och kan leda till ångest, depression och i värsta fall – självmord. Det som postas på internet går inte heller bara att radera. Ofta vet inte mobbaren hur mycket skada den kan åstadkomma. De tror också att de kan vara säkra och anonyma bakom skärmen. 

I den här artikeln tittar vi på verifierad statistik kring nätmobbning och barns säkerhet online. Vi undersöker hur mycket tid vi spenderar online, vad vi gör på nätet och vilka konsekvenser det kan ha. 

Vi kollar på hur internetanvändning och mobbning på nätet ser ut runt om i världen. Vi kollar också in aktuell statistik från Sverige. Hur ligger vi till när det kommer till barns säkerhet online?

Den här artikeln kommer bland annat att besvara: 

 • hur mycket vi använder internet
 • hur beroende barn och föräldrar är av sina mobiltelefoner
 • hur många som mobbas online och på vilket sätt
 • hur nätmobbning påverkar den utsatta
 • hur utsatta HBTQI-unga är 
 • hur det ser ut i Sverige

Den mest unika statistiken, Comprds val

Den här statistiken tycker vi förtjänar lite extra uppmärksamhet:

 • Sex av tio unga har utsatts för mobbning online.
 • Drygt 40 procent av unga spenderar mer än 7 timmar online varje dag.
 • Mer än hälften av de unga som använder Instagram har där blivit nätmobbade.
 • 46 procent av alla unga är beroende av sin mobiltelefon.
 • Ett av tio barn känner att internet och sociala medier har påverkat deras föräldrars förmåga att ta hand om dem.
 • Var fjärde ung som mobbats online har haft självmordstankar.
 • Nästan hälften av HBTQI-unga utsätts för mobbning på nätet.
 • I Sverige vet inte ens hälften av alla mellanstadieelever hur de kan skydda sig mot mobbning på nätet.

Ökning av internetanvändning

Bara på några år har internetanvändningen hos unga ökat mycket. Det senaste året framförallt. Hur många unga har tillgång till nätet och hur mycket tid spenderar de egentligen online?

1. 95 procent av unga har tillgång till internet

(Källa: Cyberbullying Research Center)

Hela 95 % av de tillfrågade tonåringarna i en amerikansk studie har tillgång till nätet. En stor del av deras internettrafik sker via deras egna mobiltelefoner. Det är alltså där, oftast via sociala medie-appar, som nätmobbningen utspelar sig.

2. Var fjärde ung spenderar 7-8 timmar online om dagen

(Källa: The Cybersmile Foundation)

Som följd av covid-19-pandemin har våra vanor online ändrats. Folk arbetar hemifrån i den mån det går och i vissa länder har de strikta restriktioner och hemkarantän. 

Det påverkar även ungas vanor online. Vissa blir undervisade helt online, både runt om i världen i Sverige. Det är även online som kontakten hålls med vänner och det sociala livet.

Men, det har tydliga följder. Från det att endast 4 % av de tillfrågade unga spenderar mellan sju – åtta timmar om dagen online så har siffran ökat till 20 %

Vanligast är att de unga spenderar fem till sex timmar online, vilket står för 28 %. Men även drygt 20 % spenderar mer än nio timmar online. Jämfört med innan pandemin – då endast drygt 5 % spenderade mer än nio timmar online varje dag.

Konsekvenser av ökningen av internetanvändningen

Vad blir då konsekvenserna av att vi idag använder internet, och framförallt sociala medier, mer och mer?

3. 46 procent av alla unga är beroende av sin telefon

(Källa: The Cybersmile Foundation)

HUR MÅNGA UNGA ÄR BEROENDE AV SIN MOBILTELEFON

Hela 46 % av de tillfrågade ungdomarna anser sig själva vara beroende av sin mobiltelefon. Det är nästan hälften. 

Det är egentligen inte så konstigt då de flesta sociala medier är utformade att vara beroendeframkallande. Det är få som kan låta bli att titta på sin mobil när de får en notis. Och ofta kan timmar gå på sociala medier utan att du tänker på det.

4. Ett av tio barn känner att internet och sociala medier har påverkat deras föräldrars förmåga att ta hand om dem

(Källa: The Cybersmile Foundation)

Av de tillfrågade uppger 42 % att de uppfattar sina föräldrar som beroende av sina mobiltelefoner. 9 % har till och med känt att internet och sociala medier har påverkat deras föräldrars förmåga att ta hand om dem.

Skrämmande statistik om nätmobbning

Med tanke på all tid vi spenderar online ökar tyvärr även mobbning på nätet. För unga stannar inte mobbningen på skolan när de går hem för dagen – utan fortsätter online.

5. Sex av tio unga har utsatts för mobbning online

(Källa: Pew Research Center, UNICEF)

HUR MÅNGA UNGA UTSÄTTS FÖR NÄTMOBBNING

Det är svårt att veta hur många som drabbas av mobbning på nätet. Mycket sker som den drabbade väljer att hålla tyst om. Enligt en undersökning, genomförd av Pew Research Center på hundratals amerikanska ungdomar mellan 13-17 år, uppger 59 % att de upplevt någon form av nätmobbning.

UNICEF och FNs representant från Secretary-General (SRSG) on Violence against Children genomförde en stor undersökning på över 170 000 unga mellan 13-24 år från 30 olika länder. 

Det var barn från olika länder i Asien, Afrika, Sydamerika och vissa Europeiska länder. 

Av dem uppgav en av tre att de utsatts för mobbning online. Samt att en av fem som till följd av detta hoppat över lektioner och inte velat vara i skolan. 

“Uppkopplade klassrum betyder att skolan inte längre slutar när eleven går från lektionen, och, tyvärr, så gör inte heller skolgårdsmobbningen det” – UNICEFs verkställande direktör Henrietta H. Fore.

6. Den vanligaste sortens nätmobbning är personliga påhopp

(Källa: Pew Research Center)

Av de som drabbas av nätmobbning är den vanligaste typen personliga påhopp vilket 42 % uppger sig ha drabbats av. Näst vanligast är spridning av falska rykten, vilket 32 % uppger sig ha drabbats av.

7. 16 procent har mottagit fysiska hot online

(Källa: Pew Research Center)

För 16 % av de tillfrågade har nätmobbningen gått så långt eller kommit i form av fysiska hot

Bland dessa har 24 % uppgett att deras totala hushåll tjänar mindre än $30 000 per år. Medan de med hushållsinkomster på över $75 000 per år bara står för 12 %. Det är alltså vanligare att få fysiska hot online om du är tonåring i ett hushåll med lägre total inkomst.

Statistik totalt

8. Mer än hälften av alla unga användare har blivit mobbade på Instagram

(Källa: Ditch the Label)

MER ÄN HÄLFTEN AV ALLA UNGA ANVÄNDARE HAR BLIVIT MOBBADE PÅ INSTAGRAM

Av de drygt 10 000 unga som tillfrågades i en undersökning genomförd av Ditch the Label använder 78 % Instagram. Det gör plattformen näst mest använd efter YouTube, som används av 92 % av de svarande. 

På Instagram har 53,85 % av användarna blivit mobbade. Det är mer än hälften. På YouTube har bara drygt 10 % blivit utsatta för kränkningar. 

Facebook är en plattform som 60 % av de tillfrågade i åldrarna 12-20 använder. Men – av dem har 61,67 % blivit utsatta för mobbning på Facebook. 

Det gör Facebook till den plattform där störst procent av användarna blivit utsatta. Även fast flest personer blivit mobbade på Instagram då det är en plattform som används av fler av de svarande.

9. Flickor löper större risk att drabbas av falsk ryktesspridning

(Källa: Pew Research Center)

Även fast de tillfrågade flickorna och pojkarna, i åldern 13-17 år, i samma utsträckning uppgett att de har drabbats av nätmobbning så skiljer det sig stort på vilken sorts nätmobbning. 39 % av flickorna uppger att de drabbats av falsk ryktesspridning. Något som bara drabbat 26 % av pojkarna. 

Flickor har också i större utsträckning mottagit olämpliga bilder de inte bett om. Det är något som drabbat 29 % av alla flickorna och 20 % av pojkarna. Mest drabbade är de äldre flickorna, de som är mellan 15-17 år. Bland dem så har 35 % mottagit olämpliga, stötande och kränkande bilder de inte bett om.

Statistik f vs p

10. Var fjärde ung som blivit utsatt för nätmobbning har haft självmordstankar

(Källa: Ditch the Label)

VAR FJÄRDE UNG SOM MOBBATS ONLINE HAR HAFT SJÄLVMORDSTANKAR

För 26 %drygt en fjärdedel av de tillfrågade unga som drabbats av nätmobbning har det gått så långt att de haft självmordstankar som en följd av mobbningen. 25 % av de som blivit mobbade på nätet har utsatt sig för självskada. 14 % har utvecklat en ätstörning till följd av mobbningen.

11. 41 procent av de nätmobbade unga har utvecklat social ångest

(Källa: Ditch the Label)

Av de tillfrågade barn och unga som blivit nätmobbade har 41 % utvecklat social ångest som en följd. För 37 % har det till och med utvecklats till depression.

HBTQI nätmobbningsstatistik och fakta

HBTQI-unga är några av de mest utsatta för nätmobbning, även jämfört med andra minoriteter. För HBTQI-unga är det också långvarigt och blir ofta inte bättre med tiden.

12. Nästan hälften av HBTQI-unga utsätts för nätmobbning

(Källa: GLSEN)

48,7 % av alla de tillfrågade HBTQI-ungdomarna uppger att de har blivit utsatta för mobbning på nätet.

13. För HBTQI-unga blir det inte bättre med åren

(Källa: ScienceDirect)

Medan de heterosexuella som drabbats oftast upplever att nätmobbningen minskar ju äldre de blir, så upplever HBTQI-personer det motsatta. Det är inte bara unga HBTQI-personer som drabbas av mobbning på nätet utan de flesta upplever att nätmobbningen ökar ju äldre de blir. 

14. Större risk för psykiska problem som följd av nätmobbning

(Källa: SpringerLink)

HBTQI-ungdomar löper även större risk än andra minoritetsgrupper att få psykiska problem som följd av nätmobbningen de drabbas av.

Statistik från Sverige

I Sverige ska alla elever få undervisning i nätmobbning. Det är på grund av de allvarliga konsekvenserna nätmobbning kan ha. Men hur mycket hjälper det? Hur ser det ut i Sverige?

15. 99 procent unga använder nätet varje dag

(Källa: Ung online)

I SVERIGE ANVÄNDER NÄSTAN ALLA UNGA INTERNET VARJE DAG

I stort sett alla tillfrågade elever använder nätet varje dag. Det visar undersökningen Ung Online som genomförts av Cybercom. Hela 99 % uppger att de använder nätet (är uppkopplad) minst en gång om dagen. 

98 % av tillfrågade barn och unga har tillgång till en smartphone. 30 % uppger att de inte skulle vilja gå längre än en halv dag utan sina smartphones.

16. Tre fjärdedelar får undervisning mot nätmobbning

(Källa: Svenskarna och internet)

Totalt 74 % av tillfrågade barn och unga mellan 11-16 år uppger att de fått någon sorts undervisning mot mobbning på nätet.

Men bara 44 % av skolelever har fått undervisning kring säkra lösenord. Det gör dem också sårbara på nätet genom att obehöriga kan få åtkomst till deras konton.

17. Vart fjärde barn och unga som utsatts för näthat upplever det allvarligt

(Källa: Svenskarna och internet)

Totalt 23 % av tillfrågade elever som utsatts för mobbning på nätet uppger att det varit av allvarligt grad.

18. 7 av 10 nätmobbas av någon de vet vem det är

(Källa: Friends)

De flesta som nätmobbas uppger att det är av någon de känner eller vet vem det är. Resten är antingen av främlingar, någon anonym eller någon som uppger sig för att vara någon annan.

19. Inte ens hälften av alla mellanstadieelever vet hur de skyddar sig mot nätmobbning

(Källa: Svenskarna och internet)

Trots att 72 % av de tillfrågade mellanstadieeleverna har fått undervisning i skydd mot kränkningar (online) så vet endast 47 % hur de kan skydda sig mot nätmobbning.

20. 19 procent vet inte vart de ska vända sig 

(Källa: Friends)

Av en undersökning genomförd av Friends lär vi oss att 19 % av de tillfrågade skolungdomarna inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp om de utsätts för mobbning eller kränkningar på nätet.

21. 30 procent av de som spelar online har blivit utsatta

(Källa: Friends)

Att spela online är för många inte bara ett tidsfördriv eller något de tränar för att bli bra på. Utan det är även, framförallt för pojkar i skolåldern, ett sätt att hålla kontakt med vänner. Men här är det också vanligt med nätmobbning. 30 % av unga spelare uppger att de har blivit utsatta för någon typ av kränkning under spelandet.

Sammanfattning

Mycket med internet och den snabba teknologiska utvecklingen är väldigt bra och positiv. Men det finns en tydlig baksida. På bara några få år har skolor, föräldrar och andra vuxna fått ändra sin syn på vad mobbning kan vara och hur det kan uttrycka sig.

Mobbning och kränkande beteende sker idag inte bara på skolgården utan även online. Många är alltid uppkopplade och på så sätt tar mobbningen aldrig slut. 

Av den här artikeln hoppas vi att du fått en tydligare bild av hur allvarligt mobbning på nätet är idag. Inte bara i övriga världen utan även här i Sverige.

Författare
Alva Ljungkvist
Skribent för Comprd Sverige. Småbarnsmamma med stort teknikintresse och skrivarlust.
Moa Rana
Editor
Moa Rana
Mats Maatson
Researcher
Mats Maatson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *